Tag Archives: کریمه است

Home / کریمه است
2 Posts

شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است
رئیس‌جمهور ترکیه پس از دیدار با همتای اوکراینی خود اعلام کرد ترکیه شبه‌جزیره کریمه را متعلق به اوکراین می‌داند.

شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است

رئیس‌جمهور ترکیه پس از دیدار با همتای اوکراینی خود اعلام کرد ترکیه شبه‌جزیره کریمه را متعلق به اوکراین می‌داند.
شبه‌جزیره کریمه متعلق به اوکراین است

انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است
رئیس‌جمهور روسیه حادثه انفجار مرکز آموزشی در شبه‌جزیره کریمه را محصول جهانی‌ شدن دانست.

انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است

رئیس‌جمهور روسیه حادثه انفجار مرکز آموزشی در شبه‌جزیره کریمه را محصول جهانی‌ شدن دانست.
انفجار کریمه حاصل جهانی‌ شدن است