Tag Archives: کاهش

Home / کاهش
7 Posts

آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟
ازدواج مثل هر مرحله‌ای از زندگی باید در زمان مقرر خود انجام شود؛ اگر این مرحله از زندگی عقب افتاد، علاوه بر خود فرد جامعه هم در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟

ازدواج مثل هر مرحله‌ای از زندگی باید در زمان مقرر خود انجام شود؛ اگر این مرحله از زندگی عقب افتاد، علاوه بر خود فرد جامعه هم در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟

محصولی برای کاهش تولید کربن دی‌اکسید تولید شد
شرکت سوئدی والتوس، نرم‌افزار فضاپایه برای کاهش کوددهی بیش‌ از حد ابداع کرده است.

محصولی برای کاهش تولید کربن دی‌اکسید تولید شد

شرکت سوئدی والتوس، نرم‌افزار فضاپایه برای کاهش کوددهی بیش‌ از حد ابداع کرده است.
محصولی برای کاهش تولید کربن دی‌اکسید تولید شد

تغذیه مناسب در کاهش استرس شب امتحان مفید است
داشتن آمادگی کافی برای امتحان، به میزان قابل‌توجهی از استرس و اضطراب مذکور می‌کاهد، علاوه بر این تغذیه مناسب نیز در کاهش اضطراب نقش بالایی دارد.

تغذیه مناسب در کاهش استرس شب امتحان مفید است

داشتن آمادگی کافی برای امتحان، به میزان قابل‌توجهی از استرس و اضطراب مذکور می‌کاهد، علاوه بر این تغذیه مناسب نیز در کاهش اضطراب نقش بالایی دارد.
تغذیه مناسب در کاهش استرس شب امتحان مفید است

«میز خدمت» تا چه میزان سبب کاهش بروکراسی اداری شده است
میز خدمت از راهکارهای اصلی برای کاهش بروکراسی اداری است، به همین دلیل باید نگریست که مردم تا چه میزان از آن رضایت دارند.

«میز خدمت» تا چه میزان سبب کاهش بروکراسی اداری شده است

میز خدمت از راهکارهای اصلی برای کاهش بروکراسی اداری است، به همین دلیل باید نگریست که مردم تا چه میزان از آن رضایت دارند.
«میز خدمت» تا چه میزان سبب کاهش بروکراسی اداری شده است

بنیانگذار شبکه اجتماعی تلگرام، علت کاهش سرعت تلگرام در طول روز را بیان نمود.

بنیانگذار شبکه اجتماعی تلگرام، علت کاهش سرعت تلگرام در طول روز را بیان نمود.

بنیانگذار شبکه اجتماعی تلگرام، علت کاهش سرعت تلگرام در طول روز را بیان نمود.