Tag Archives: پذیرش مشخص

Home / پذیرش مشخص
2 Posts

ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پذیرش 500 نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 خبر داد. دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 2000 هزار نفر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پذیرش 500 نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 خبر داد. دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 2000 هزار نفر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

دانلود موزیک

ظرفیت پذیرش در آزمون Ph.D پزشکی 95 مشخص شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: بیش از 7 هزار نفر در آزمون Ph.D پزشکی (دکترای تخصصی) ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 1000 نفر پذیرفته خواهند شد. محمدحسین پورکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت پذیرش در آزمون Ph.D پزشکی 95 مشخص شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: بیش از 7 هزار نفر در آزمون Ph.D پزشکی (دکترای تخصصی) ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 1000 نفر پذیرفته خواهند شد. محمدحسین پورکاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت پذیرش در آزمون Ph.D پزشکی 95 مشخص شد

دانلود سرا