Tag Archives: «هزار منهدم

Home / «هزار منهدم
1 Post

باند «هزار سرقتی‌ها» با 200 شاکی منهدم شد
معاون مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری باند 6 نفره سارقان لوازم داخل خودرو با بیش از یک‌هزار فقره سرقت و 200 شاکی در شهر تهران خبر داد.

باند «هزار سرقتی‌ها» با 200 شاکی منهدم شد

معاون مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری باند 6 نفره سارقان لوازم داخل خودرو با بیش از یک‌هزار فقره سرقت و 200 شاکی در شهر تهران خبر داد.
باند «هزار سرقتی‌ها» با 200 شاکی منهدم شد