Tag Archives: «قمارچهارگزینه‌ای» سینما

Home / «قمارچهارگزینه‌ای» سینما
1 Post

اکران مستند «قمارچهارگزینه‌ای» و «بی‌کار‌آفرین» در سینما روایت
مستندهای «قمارچهارگزینه‌ای» و «بی‌کار‌آفرین» تولید مؤسسه سفیر فیلم 7 بهمن ماه در سینما روایت اکران خواهد شد.

اکران مستند «قمارچهارگزینه‌ای» و «بی‌کار‌آفرین» در سینما روایت

مستندهای «قمارچهارگزینه‌ای» و «بی‌کار‌آفرین» تولید مؤسسه سفیر فیلم 7 بهمن ماه در سینما روایت اکران خواهد شد.
اکران مستند «قمارچهارگزینه‌ای» و «بی‌کار‌آفرین» در سینما روایت