Tag Archives: «سیمرغ»؛ فضا

Home / «سیمرغ»؛ فضا
1 Post

ماهواره‌بر «سیمرغ»؛ ابزاری برای تحکیم جایگاه ایران در عرصه فضا
ماهواره‌بر «سیمرغ» که به تازگی توسط متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و تولید شده است موجب تحکیم جایگاه ایران در فضا می‌شود.

ماهواره‌بر «سیمرغ»؛ ابزاری برای تحکیم جایگاه ایران در عرصه فضا

ماهواره‌بر «سیمرغ» که به تازگی توسط متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و تولید شده است موجب تحکیم جایگاه ایران در فضا می‌شود.
ماهواره‌بر «سیمرغ»؛ ابزاری برای تحکیم جایگاه ایران در عرصه فضا