Tag Archives: تهران هاشمی

Home / تهران هاشمی
1 Post

برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران
مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می‌شود.

برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران

مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضائیه و شورای نگهبان برگزار می‌شود.
برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارک تهران