Tag Archives: «بودیمیر»

Home / «بودیمیر»
2 Posts

اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز را با حضور بودیمیر و رادو شوویچ انجام داد و بخشی از تمرین هم روی چمن مصنوعی تدارک دیده شد.

اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز را با حضور بودیمیر و رادو شوویچ انجام داد و بخشی از تمرین هم روی چمن مصنوعی تدارک دیده شد.
اولین تمرین بودیمیر با پرسپولیس در تهران

«بودیمیر» در اردوی پرسپولیس
مهاجم جدید پرسپولیس به اردوی این تیم در قطر ملحق شد.

«بودیمیر» در اردوی پرسپولیس

مهاجم جدید پرسپولیس به اردوی این تیم در قطر ملحق شد.
«بودیمیر» در اردوی پرسپولیس