Tag Archives: : آنان

Home / : آنان
2 Posts

جوانان صدقه‌بگیر نیستند که به آنان سبد کالا بدهید
نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد گفت: جوانان صدقه‌بگیر نیستند که به آنان سبد کالا بدهید، به جای آن شغل ایجاد کنید.

جوانان صدقه‌بگیر نیستند که به آنان سبد کالا بدهید

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد گفت: جوانان صدقه‌بگیر نیستند که به آنان سبد کالا بدهید، به جای آن شغل ایجاد کنید.
جوانان صدقه‌بگیر نیستند که به آنان سبد کالا بدهید

سخن همکار : قانون درخدمت بازنشستگان یا درتعقیب آنان ..؟

سخن همکار : قانون درخدمت بازنشستگان یا درتعقیب آنان ..؟

سخن همکار : قانون درخدمت بازنشستگان یا درتعقیب آنان ..؟