کیهان گاف داد/ تکذیب خبر «درخواست مفتی آل سعود برای رای ندادن به جنتی، مصباح و یزدی»

Home / کیهان گاف داد/ تکذیب خبر «درخواست مفتی آل سعود برای رای ندادن به جنتی، مصباح و یزدی»