80 درصد دانش‌آموزان اتباع واجد شرایط در مدارس تحصیل می‌کنند

Home / 80 درصد دانش‌آموزان اتباع واجد شرایط در مدارس تحصیل می‌کنند

80 درصد دانش‌آموزان اتباع واجد شرایط در مدارس تحصیل می‌کنند
قائم‌مقام وزیر آموزش‌وپرورش در امور بین‌الملل گفت: 80 درصد واجدان شرایط تحصیل دانش‌آموزان اتباع در مدارس تحصیل می‌کنند.

80 درصد دانش‌آموزان اتباع واجد شرایط در مدارس تحصیل می‌کنند

قائم‌مقام وزیر آموزش‌وپرورش در امور بین‌الملل گفت: 80 درصد واجدان شرایط تحصیل دانش‌آموزان اتباع در مدارس تحصیل می‌کنند.
80 درصد دانش‌آموزان اتباع واجد شرایط در مدارس تحصیل می‌کنند