8 کشته در حادثه ریزش ساختمانی در روسیه

Home / 8 کشته در حادثه ریزش ساختمانی در روسیه

8 کشته در حادثه ریزش ساختمانی در روسیه
ریزش ساختمان در روسیه در آستانه سال نو میلادی موجب کشته شدن دست‌کم چهار نفر شد.

8 کشته در حادثه ریزش ساختمانی در روسیه

ریزش ساختمان در روسیه در آستانه سال نو میلادی موجب کشته شدن دست‌کم چهار نفر شد.
8 کشته در حادثه ریزش ساختمانی در روسیه