355 هزار نفر کارت کنکور ارشد 95 دریافت کردند/ فرداشب آخرین مهلت کارت

Home / 355 هزار نفر کارت کنکور ارشد 95 دریافت کردند/ فرداشب آخرین مهلت کارت

355 هزار نفر کارت کنکور ارشد 95 دریافت کردند/ فرداشب آخرین مهلت کارت

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ گفت: از میان ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب آزمون، تاکنون تعداد ۳۵۵ هزار نفر کارت خود را دریافت کرده اند. دکتر حسین توکلی در گفتگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

355 هزار نفر کارت کنکور ارشد 95 دریافت کردند/ فرداشب آخرین مهلت کارت

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار دریافت کارت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ گفت: از میان ۷۶۱ هزار و ۱۱۶ داوطلب آزمون، تاکنون تعداد ۳۵۵ هزار نفر کارت خود را دریافت کرده اند. دکتر حسین توکلی در گفتگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

355 هزار نفر کارت کنکور ارشد 95 دریافت کردند/ فرداشب آخرین مهلت کارت

فروش بک لینک

سپهر نیوز