10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند

Home / 10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند

10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند
مسئول پذیرش و ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی گفت: تا کنون 10 کاروان از زوج‎‌های دانشجوی ثبت‌نام کننده در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در مشهدمقدس پذیرش شدند.

10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند

مسئول پذیرش و ثبت‌نام طرح ازدواج دانشجویی گفت: تا کنون 10 کاروان از زوج‎‌های دانشجوی ثبت‌نام کننده در بیست و دومین دوره ازدواج دانشجویی در مشهدمقدس پذیرش شدند.
10 کاروان از زوج‌های دانشجو در مشهدمقدس پذیرش شدند