1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر راه‌اندازی می‌شود

Home / 1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر راه‌اندازی می‌شود

1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر راه‌اندازی می‌شود
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت گفت: در نظر داریم 1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر تا عید نوروز آماده کنیم.

1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت گفت: در نظر داریم 1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر تا عید نوروز آماده کنیم.
1 هزار جای پارک در اطراف حرم مطهر راه‌اندازی می‌شود