۵۰ درصد دانشجویان به دانشگاههای غیرانتفاعی اختصاص می یابد

Home / ۵۰ درصد دانشجویان به دانشگاههای غیرانتفاعی اختصاص می یابد

۵۰ درصد دانشجویان به دانشگاههای غیرانتفاعی اختصاص می یابد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه های غیرانتفاعی براساس سند آمایش آموزش عالی باید ۵۰ درصد سهم دانشجویان کشور را به خود اختصاص دهند. منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان ابلاغ سند آمایش آموزش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۵۰ درصد دانشجویان به دانشگاههای غیرانتفاعی اختصاص می یابد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه های غیرانتفاعی براساس سند آمایش آموزش عالی باید ۵۰ درصد سهم دانشجویان کشور را به خود اختصاص دهند. منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان ابلاغ سند آمایش آموزش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۵۰ درصد دانشجویان به دانشگاههای غیرانتفاعی اختصاص می یابد

آپدیت نود 32 شش ماهه

دانلود سرا