۳۰ هزار نیرو به مردم در فصل زمستان خدمت‌رسانی می‌کنند

Home / ۳۰ هزار نیرو به مردم در فصل زمستان خدمت‌رسانی می‌کنند

۳۰ هزار نیرو به مردم در فصل زمستان خدمت‌رسانی می‌کنند
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۳۰ هزار نیرو در خدمت مردم هستند و امیدواریم زمستان خوبی را داشته باشیم و مشکلات مردم نیز کاهش یابد.

۳۰ هزار نیرو به مردم در فصل زمستان خدمت‌رسانی می‌کنند

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بیش از ۳۰ هزار نیرو در خدمت مردم هستند و امیدواریم زمستان خوبی را داشته باشیم و مشکلات مردم نیز کاهش یابد.
۳۰ هزار نیرو به مردم در فصل زمستان خدمت‌رسانی می‌کنند