۱۵۷ هزار داوطلب آزمون استخدامی کارت گرفتند/ برگزاری آزمون در جمعه

Home / ۱۵۷ هزار داوطلب آزمون استخدامی کارت گرفتند/ برگزاری آزمون در جمعه

۱۵۷ هزار داوطلب آزمون استخدامی کارت گرفتند/ برگزاری آزمون در جمعه

چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ جمعه سوم شهریور برگزار می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه دوم شهریور می توانند پرینت کارت خود را بگیرند. دکتر حسین توکلی – مشاور عالی سازمان سنجش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۱۵۷ هزار داوطلب آزمون استخدامی کارت گرفتند/ برگزاری آزمون در جمعه

چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ جمعه سوم شهریور برگزار می شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه دوم شهریور می توانند پرینت کارت خود را بگیرند. دکتر حسین توکلی – مشاور عالی سازمان سنجش …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

۱۵۷ هزار داوطلب آزمون استخدامی کارت گرفتند/ برگزاری آزمون در جمعه