۱۴ کشته و مجروح در تصادف تریلی و پژو ۴۰۵

Home / ۱۴ کشته و مجروح در تصادف تریلی و پژو ۴۰۵

۱۴ کشته و مجروح در تصادف تریلی و پژو ۴۰۵
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از 14 کشته و مجروح در برخورد تریلی و پژو 405 خبر داد.

۱۴ کشته و مجروح در تصادف تریلی و پژو ۴۰۵

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از 14 کشته و مجروح در برخورد تریلی و پژو 405 خبر داد.
۱۴ کشته و مجروح در تصادف تریلی و پژو ۴۰۵