یوونتوس 1 میلان صفر/ سوپرکاپ با گل‌زنی رونالدو به بیانکونری رسید

Home / یوونتوس 1 میلان صفر/ سوپرکاپ با گل‌زنی رونالدو به بیانکونری رسید

یوونتوس 1 میلان صفر/ سوپرکاپ با گل‌زنی رونالدو به بیانکونری رسید
یوونتوس موفق شد در سوپرکاپ ایتالیا با یک گل میلان را مغلوب کند.

یوونتوس 1 میلان صفر/ سوپرکاپ با گل‌زنی رونالدو به بیانکونری رسید

یوونتوس موفق شد در سوپرکاپ ایتالیا با یک گل میلان را مغلوب کند.
یوونتوس 1 میلان صفر/ سوپرکاپ با گل‌زنی رونالدو به بیانکونری رسید