یلدا را با چشم و هم‌چشمی بی‌فروغ نکنیم

Home / یلدا را با چشم و هم‌چشمی بی‌فروغ نکنیم

یلدا را با چشم و هم‌چشمی بی‌فروغ نکنیم
افزایش قیمت‌ها سبب شده است که امسال بسیاری از افراد توان خرید اقلام شب یلدا را نداشته باشند و به همین دلیل قید میهمانی‌های این شب را می‌زنند.

یلدا را با چشم و هم‌چشمی بی‌فروغ نکنیم

افزایش قیمت‌ها سبب شده است که امسال بسیاری از افراد توان خرید اقلام شب یلدا را نداشته باشند و به همین دلیل قید میهمانی‌های این شب را می‌زنند.
یلدا را با چشم و هم‌چشمی بی‌فروغ نکنیم