یعقوبی، حسینی و مردانی حریفان خود را شناختند

Home / یعقوبی، حسینی و مردانی حریفان خود را شناختند

یعقوبی، حسینی و مردانی حریفان خود را شناختند
قرعه‌کشی اوزان 68- و 80+ کیلوگرم مرحله چهارم مسابقات گرندپری 2018 – انگلیس انجام شد و سه نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند.

یعقوبی، حسینی و مردانی حریفان خود را شناختند

قرعه‌کشی اوزان 68- و 80+ کیلوگرم مرحله چهارم مسابقات گرندپری 2018 – انگلیس انجام شد و سه نماینده کشورمان حریفان خود را شناختند.
یعقوبی، حسینی و مردانی حریفان خود را شناختند