گسترش رشته‌های دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ

Home / گسترش رشته‌های دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ

گسترش رشته‌های دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ گفت: گسترش رشته‌های دریایی به‌ویژه رشته ناوبری تا مقطع دکتری در دستور کار این دانشگاه قرار گرفته است.

گسترش رشته‌های دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ گفت: گسترش رشته‌های دریایی به‌ویژه رشته ناوبری تا مقطع دکتری در دستور کار این دانشگاه قرار گرفته است.
گسترش رشته‌های دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ