گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال

Home / گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال

گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال
ملی‌پوشان فوتبال کشورمان تمرینات خود را در کمپ اسپایر در قطر پیگیری کردند.

گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال

ملی‌پوشان فوتبال کشورمان تمرینات خود را در کمپ اسپایر در قطر پیگیری کردند.
گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال