گروگان‌گیری امارات از کاروان بشردوستانه ترکیه

Home / گروگان‌گیری امارات از کاروان بشردوستانه ترکیه

گروگان‌گیری امارات از کاروان بشردوستانه ترکیه
منابع خبری از بازداشت یک کاروان حامل اعضای هیأت‌های امور بشردوستانه ترکیه در جنوب یمن خبر دادند.

گروگان‌گیری امارات از کاروان بشردوستانه ترکیه

منابع خبری از بازداشت یک کاروان حامل اعضای هیأت‌های امور بشردوستانه ترکیه در جنوب یمن خبر دادند.
گروگان‌گیری امارات از کاروان بشردوستانه ترکیه