گردهمایی روسای کل دادگستری و دادستان ها با رئیس قوه قضاییه

Home / گردهمایی روسای کل دادگستری و دادستان ها با رئیس قوه قضاییه

گردهمایی روسای کل دادگستری و دادستان ها با رئیس قوه قضاییه
گردهمایی رؤسای کل دادگستریها، دادستانها، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشورصبح امروز با حضور رییس قوه قضاییه امروز برگزار شد.

گردهمایی روسای کل دادگستری و دادستان ها با رئیس قوه قضاییه

گردهمایی رؤسای کل دادگستریها، دادستانها، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشورصبح امروز با حضور رییس قوه قضاییه امروز برگزار شد.
گردهمایی روسای کل دادگستری و دادستان ها با رئیس قوه قضاییه