کولاک در جاده اسالم- خلخال/ ترافیک صبحگاهی در آزادراه کرج- قزوین

Home / کولاک در جاده اسالم- خلخال/ ترافیک صبحگاهی در آزادراه کرج- قزوین

کولاک در جاده اسالم- خلخال/ ترافیک صبحگاهی در آزادراه کرج- قزوین
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از وقوع کولاک در محور اسالم به خلخال در استان اردبیل خبر داد.

کولاک در جاده اسالم- خلخال/ ترافیک صبحگاهی در آزادراه کرج- قزوین

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از وقوع کولاک در محور اسالم به خلخال در استان اردبیل خبر داد.
کولاک در جاده اسالم- خلخال/ ترافیک صبحگاهی در آزادراه کرج- قزوین