کوربین دست‌بردار نیست

Home / کوربین دست‌بردار نیست

کوربین دست‌بردار نیست
رهبر حزب کارگر در تلاش است تا با جلوگیری از رأی آوردن طرح برگزیت در پارلمان این کشور خود را به صندلی نخست‌وزیری انگلستان نزدیک‌تر کند.

کوربین دست‌بردار نیست

رهبر حزب کارگر در تلاش است تا با جلوگیری از رأی آوردن طرح برگزیت در پارلمان این کشور خود را به صندلی نخست‌وزیری انگلستان نزدیک‌تر کند.
کوربین دست‌بردار نیست