کنکوریها و ماه رمضان

Home / کنکوریها و ماه رمضان

کنکوریها و ماه رمضان

کنکوریها و ماه رمضان     کنکوری‌های امسال با دو ماه رمضان روبرو بوده و این ماه پر برکت در ابتدا و انتهای سال کنکوری آنها، همراهشان بوده است؛ ماه تقویت اراده، ماهی که می‌توان «نه» گفتن را یادگرفت. نظم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکوریها و ماه رمضان

کنکوریها و ماه رمضان     کنکوری‌های امسال با دو ماه رمضان روبرو بوده و این ماه پر برکت در ابتدا و انتهای سال کنکوری آنها، همراهشان بوده است؛ ماه تقویت اراده، ماهی که می‌توان «نه» گفتن را یادگرفت. نظم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کنکوریها و ماه رمضان

تکنولوژی جدید