کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می‌شود

Home / کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می‌شود
ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی از بیست و هشتم تا سی‌ام ژانویه در سنگاپور برگزار می‌شود.

کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می‌شود

ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی از بیست و هشتم تا سی‌ام ژانویه در سنگاپور برگزار می‌شود.
کنفرانس بین‌المللی علوم تربیتی و روانشناسی برگزار می‌شود