کمتر از ۳۰ درصد املاک دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان فاقد سند هستند

Home / کمتر از ۳۰ درصد املاک دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان فاقد سند هستند

کمتر از ۳۰ درصد املاک دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان فاقد سند هستند
رئیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان اعلام کرد که کمتر از ۳۰ درصد املاک واحدهای دانشگاهی این دانشگاه فاقد سند هستند.

کمتر از ۳۰ درصد املاک دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان فاقد سند هستند

رئیس شورای تخصصی عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان اعلام کرد که کمتر از ۳۰ درصد املاک واحدهای دانشگاهی این دانشگاه فاقد سند هستند.
کمتر از ۳۰ درصد املاک دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان فاقد سند هستند