کشورهای جهان باید از پیشرفت علمی ایران آگاه شوند

Home / کشورهای جهان باید از پیشرفت علمی ایران آگاه شوند

کشورهای جهان باید از پیشرفت علمی ایران آگاه شوند
یک استاد برجسته دانشگاه لیتوانی از پیشرفت علمی ایران ابراز شگفتی و بر اطلاع همه کشورهای جهان از توانمندی‌های کشورمان تأکید کرد.

کشورهای جهان باید از پیشرفت علمی ایران آگاه شوند

یک استاد برجسته دانشگاه لیتوانی از پیشرفت علمی ایران ابراز شگفتی و بر اطلاع همه کشورهای جهان از توانمندی‌های کشورمان تأکید کرد.
کشورهای جهان باید از پیشرفت علمی ایران آگاه شوند