کشف 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری/ 5 هزار نفر دستگیر شدند

Home / کشف 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری/ 5 هزار نفر دستگیر شدند

کشف 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری/ 5 هزار نفر دستگیر شدند
معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری و دستگیری بیش از 5 هزار نفر در کشور خبر داد.

کشف 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری/ 5 هزار نفر دستگیر شدند

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری و دستگیری بیش از 5 هزار نفر در کشور خبر داد.
کشف 11 تن انواع مواد مخدر در هفته جاری/ 5 هزار نفر دستگیر شدند