کشف 1 کیلو حشیش از جیب کت خرده‌فروش مواد مخدر

Home / کشف 1 کیلو حشیش از جیب کت خرده‌فروش مواد مخدر

کشف 1 کیلو حشیش از جیب کت خرده‌فروش مواد مخدر
رئیس کلانتری بی‌سیم از دستگیری یکی از خرده‌فروشان خیابان شوش تهران با بیش از یک کیلوگرم حشیش خبر داد.

کشف 1 کیلو حشیش از جیب کت خرده‌فروش مواد مخدر

رئیس کلانتری بی‌سیم از دستگیری یکی از خرده‌فروشان خیابان شوش تهران با بیش از یک کیلوگرم حشیش خبر داد.
کشف 1 کیلو حشیش از جیب کت خرده‌فروش مواد مخدر