کشف ادوات استعمال مواد مخدر در تهرانسر

Home / کشف ادوات استعمال مواد مخدر در تهرانسر

کشف ادوات استعمال مواد مخدر در تهرانسر
رئیس کلانتری محله تهرانسر تهران از دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در تهرانسر و کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر به‌همراه ادوات استعمال آن خبر داد.

کشف ادوات استعمال مواد مخدر در تهرانسر

رئیس کلانتری محله تهرانسر تهران از دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در تهرانسر و کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر به‌همراه ادوات استعمال آن خبر داد.
کشف ادوات استعمال مواد مخدر در تهرانسر