کشتی‌های اوکراینی آزاد نشوند ترامپ با پوتین دیدار نخواهد کرد

Home / کشتی‌های اوکراینی آزاد نشوند ترامپ با پوتین دیدار نخواهد کرد

کشتی‌های اوکراینی آزاد نشوند ترامپ با پوتین دیدار نخواهد کرد
مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا دیدار ترامپ با همتای روسی خود را مشروط به آزادی کشتی‌های توقیف‌شده اوکراینی دانست.

کشتی‌های اوکراینی آزاد نشوند ترامپ با پوتین دیدار نخواهد کرد

مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا دیدار ترامپ با همتای روسی خود را مشروط به آزادی کشتی‌های توقیف‌شده اوکراینی دانست.
کشتی‌های اوکراینی آزاد نشوند ترامپ با پوتین دیدار نخواهد کرد