کسب رتبه «عالی» علوم پزشکی شهیدبهشتی در یک ارزیابی بین المللی

Home / کسب رتبه «عالی» علوم پزشکی شهیدبهشتی در یک ارزیابی بین المللی

کسب رتبه «عالی» علوم پزشکی شهیدبهشتی در یک ارزیابی بین المللی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از بازدید کارشناسان، در نظام اعتبار بخشی و رتبه بندی بین المللی ASIC رتبه «عالی» را دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حسب ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کسب رتبه «عالی» علوم پزشکی شهیدبهشتی در یک ارزیابی بین المللی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از بازدید کارشناسان، در نظام اعتبار بخشی و رتبه بندی بین المللی ASIC رتبه «عالی» را دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حسب ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کسب رتبه «عالی» علوم پزشکی شهیدبهشتی در یک ارزیابی بین المللی