کریمی با غلبه بر حریف گرجستانی برنزی شد/ پایان کار کشتی آزاد با 3 برنز

Home / کریمی با غلبه بر حریف گرجستانی برنزی شد/ پایان کار کشتی آزاد با 3 برنز

کریمی با غلبه بر حریف گرجستانی برنزی شد/ پایان کار کشتی آزاد با 3 برنز
آزادکار وزن 92 کیلوگرم کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان با غلبه بر حریف گرجستانی صاحب مدال برنز شد.

کریمی با غلبه بر حریف گرجستانی برنزی شد/ پایان کار کشتی آزاد با 3 برنز

آزادکار وزن 92 کیلوگرم کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان با غلبه بر حریف گرجستانی صاحب مدال برنز شد.
کریمی با غلبه بر حریف گرجستانی برنزی شد/ پایان کار کشتی آزاد با 3 برنز