کره جنوبی ۱ قرقیزستان صفر/ پیروزی خفیف چشم‌بادامی‌ها

Home / کره جنوبی ۱ قرقیزستان صفر/ پیروزی خفیف چشم‌بادامی‌ها

کره جنوبی ۱ قرقیزستان صفر/ پیروزی خفیف چشم‌بادامی‌ها
تیم ملی کره جنوبی موفق شد با یک گل از سد قرقیزستان عبور کند.

کره جنوبی ۱ قرقیزستان صفر/ پیروزی خفیف چشم‌بادامی‌ها

تیم ملی کره جنوبی موفق شد با یک گل از سد قرقیزستان عبور کند.
کره جنوبی ۱ قرقیزستان صفر/ پیروزی خفیف چشم‌بادامی‌ها