کدام مراکز مجوز انتخاب رشته ندارند؟

Home / کدام مراکز مجوز انتخاب رشته ندارند؟

کدام مراکز مجوز انتخاب رشته ندارند؟

محمد مصطفوی معاون مدیرکل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مورد روند عملکرد مراکز مشاوره‌ انتخاب رشته آموزش و پرورش عنوان کرد: انتخاب رشته یکی از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کدام مراکز مجوز انتخاب رشته ندارند؟

محمد مصطفوی معاون مدیرکل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مورد روند عملکرد مراکز مشاوره‌ انتخاب رشته آموزش و پرورش عنوان کرد: انتخاب رشته یکی از …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کدام مراکز مجوز انتخاب رشته ندارند؟