کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره

Home / کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره

کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره
رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره در سال جاری خبر داد.

کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره

رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره در سال جاری خبر داد.
کاهش 29 درصدی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های نوشماره