کاهش نسبی قیمت مرغ در هفته جاری

Home / کاهش نسبی قیمت مرغ در هفته جاری

کاهش نسبی قیمت مرغ در هفته جاری
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی تهران گفت: در هفته جاری شاهد کاهش نسبی قیمت مرغ در بازار بوده‌ایم.

کاهش نسبی قیمت مرغ در هفته جاری

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی تهران گفت: در هفته جاری شاهد کاهش نسبی قیمت مرغ در بازار بوده‌ایم.
کاهش نسبی قیمت مرغ در هفته جاری