کار اکسینی‌ها غیرقانونی بود

Home / کار اکسینی‌ها غیرقانونی بود

کار اکسینی‌ها غیرقانونی بود
سخنگوی باشگاه پدیده خراسان گفت: اقدام باشگاه اکسین البرز برای عقد قرارداد با بازیکن پدیده کاملا غیرقانونی بوده است.

کار اکسینی‌ها غیرقانونی بود

سخنگوی باشگاه پدیده خراسان گفت: اقدام باشگاه اکسین البرز برای عقد قرارداد با بازیکن پدیده کاملا غیرقانونی بوده است.
کار اکسینی‌ها غیرقانونی بود