کارگاه آموزشی جستجو و نجات شهری(USAR)

Home / کارگاه آموزشی جستجو و نجات شهری(USAR)

کارگاه آموزشی جستجو و نجات شهری(USAR)
دوره بین المللی جست‌وجو و نجات شهری امروز از سوی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر و با همکاری نمایندگی سازمان ملل در ایران، سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران، سفارت اتریش و روسای سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در محل سازمان امداد و نجات برگزار شد.

کارگاه آموزشی جستجو و نجات شهری(USAR)

دوره بین المللی جست‌وجو و نجات شهری امروز از سوی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر و با همکاری نمایندگی سازمان ملل در ایران، سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران، سفارت اتریش و روسای سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در محل سازمان امداد و نجات برگزار شد.
کارگاه آموزشی جستجو و نجات شهری(USAR)