کارآفرینی که با «کمان اره» میلیارد شد

Home / کارآفرینی که با «کمان اره» میلیارد شد

کارآفرینی که با «کمان اره» میلیارد شد
یک کارآفرین موفق با الگوی اقتصاد مقاومتی و کمترین امکانات، اکنون صاحب کسب‌وکار میلیاردی است، در این گزارش جالب از فرازو فرودهای کارآفرین جوان 39 ساله می‌خوانید.

کارآفرینی که با «کمان اره» میلیارد شد

یک کارآفرین موفق با الگوی اقتصاد مقاومتی و کمترین امکانات، اکنون صاحب کسب‌وکار میلیاردی است، در این گزارش جالب از فرازو فرودهای کارآفرین جوان 39 ساله می‌خوانید.
کارآفرینی که با «کمان اره» میلیارد شد