کاخ سفید در دام دیوانگان!

Home / کاخ سفید در دام دیوانگان!

کاخ سفید در دام دیوانگان!
استعفای وزیر دفاع آمریکا بار دیگر نگرانی‌ها در مورد بحران سیاسی در کاخ سفید را برای جهانیان دوچندان کرد.

کاخ سفید در دام دیوانگان!

استعفای وزیر دفاع آمریکا بار دیگر نگرانی‌ها در مورد بحران سیاسی در کاخ سفید را برای جهانیان دوچندان کرد.
کاخ سفید در دام دیوانگان!