چهارمی رکابزن معلول ایران در آسیا

Home / چهارمی رکابزن معلول ایران در آسیا

چهارمی رکابزن معلول ایران در آسیا
در چهارمین روز از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی پارا‌آسیا که در اندونزی در حال برگزاری است، رکابزن معلول به مقام چهارم رسید.

چهارمی رکابزن معلول ایران در آسیا

در چهارمین روز از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی پارا‌آسیا که در اندونزی در حال برگزاری است، رکابزن معلول به مقام چهارم رسید.
چهارمی رکابزن معلول ایران در آسیا