چهارمین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود

Home / چهارمین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود

چهارمین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نظر دارد همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را با حضور وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش برگزار کند.

چهارمین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نظر دارد همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را با حضور وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش برگزار کند.
چهارمین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود