چرا ایتالیا موضعی در خصوص بحران ونزوئلا اتخاذ نکرد

Home / چرا ایتالیا موضعی در خصوص بحران ونزوئلا اتخاذ نکرد

چرا ایتالیا موضعی در خصوص بحران ونزوئلا اتخاذ نکرد
علی‌رغم آنکه اکثر کشورهای اروپایی بیانیه‌ای در خصوص بحران ونزوئلا صادر کرده و خواهان برگزاری انتخابات شدند، ایتالیا موضعی در این‌باره اتخاذ نکرد.

چرا ایتالیا موضعی در خصوص بحران ونزوئلا اتخاذ نکرد

علی‌رغم آنکه اکثر کشورهای اروپایی بیانیه‌ای در خصوص بحران ونزوئلا صادر کرده و خواهان برگزاری انتخابات شدند، ایتالیا موضعی در این‌باره اتخاذ نکرد.
چرا ایتالیا موضعی در خصوص بحران ونزوئلا اتخاذ نکرد