پیروز نهایی تحریم‌ها، ملت ایران است

Home / پیروز نهایی تحریم‌ها، ملت ایران است

پیروز نهایی تحریم‌ها، ملت ایران است
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: پیروزی نهایی در عبور از تحریم‌ها و چالش‌های پیش‌روی، ملت بزرگ ایران است.

پیروز نهایی تحریم‌ها، ملت ایران است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: پیروزی نهایی در عبور از تحریم‌ها و چالش‌های پیش‌روی، ملت بزرگ ایران است.
پیروز نهایی تحریم‌ها، ملت ایران است